شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه انتخاب رئيس جمهور كشور جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/10 لايحه  
1360/04/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/04/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 36 - 110 - 115
1360/04/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/04/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-