شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اعتبار اجراي اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام بدون‌وثيقه به شعب و نمايندگي‌هاي بانك كشاورزي و يا وام‌هاي بدون‌وثيقه كه از طرف شركت‌هاي تعاوني روستايي و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و شركت‌هاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه‌هاي تعاوني كشاورزي به اشخاص پرداخت مي‌شود

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/08 لايحه  
1360/08/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1360/11/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/12/18 نامه استمهال  
1360/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/01/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-