شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9001/195/16 مورخ 1396/5/28 دادگستري كل استان تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/02/17 گزارش کارشناسی  
1397/02/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/07 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/01/31 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-