شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح رسيدگي به پرونده‌هاي كسري جمع‌داري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/09 طرح  
1360/06/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-