شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه واگذاري مالكيت كليه وسايل نقليه‌اي كه به شركت واحد تحويل گرديده است

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/10 لايحه  
1361/11/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/11/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-