شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 8 و 9 ماده يك تصويبنامه شماره 79795/ت 56610هـ- 1398/6/30 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/07/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/08/29 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-