شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تصرّفات برخلاف وقفنامه و بدون قصد و رضاى متولى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/09/21 نامه ديوان عدالت اداري  
1369/10/05 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1369/09/13 نامه مسئول شعبه 12 ديوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-