شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت‌هاي سهامي آب منطقه‌اي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/01/20 مصوبه هيات وزيران  
1391/03/30 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1391/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1391/05/02 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-