شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص صلاحيت رئيس مجلس در صورت صدور مصوبه هيئت وزيران مبني بر تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/11/08 استعلام اشخاص  
1382/01/24 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 127
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-