شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 دستورالعمل مربوط به اجاره بهاى خوابگاههاى دانشجويى دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/08/30 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/10/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/11/23 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-