شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 3 الحاقي به آيين نامه اصلاحي اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/09/18 نامه شوراي نگهبان  
1377/05/21 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1377/10/10 نامه قوه قضائيه  
1377/11/27 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1376/02/24 دادنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-