شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/03/30 استفساريه  
1372/05/24 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصل 141
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-