شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح كاهش مجازات حبس تعزيري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/08/12 طرح  
1398/10/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/10/25 نامه شوراي نگهبان  
1398/11/02 نامه استمهال  
1398/11/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 156
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-