شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 99/401/130107 مورخ 99/10/8 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/11/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-