شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه قرارداد منعقده بين دفتر برنامه‌ريزي و هدايت ترابري وزارت راه و ترابري جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه كل انتفاعي و بازرگاني (سايوزترانزيت) شوروي درباره ترانزيت كالاهاي تجاري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/18 لايحه  
1359/09/15 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/09/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/09/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/09/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-