شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مواد 2، 3، 5 و 9 آيين‏نامه اجرايى ماده 4 قانون اعطاى امتيازات ايثارگرى و اشتغال در مناطق جنگى و جنگزده به كارگران مشمول قانون كار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/12/28 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/04/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/12/05 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-