شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 34- 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و صورتجلسه مورخ 1395/5/13 كميته اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/05/28 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/06/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/05 گزارش کارشناسی  
1396/07/12 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/01/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-