شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حمايت از پرسنلي كه در راه انجام وظيفه به‌علت شركت و مباشرت در خنثي‌سازي مواد منفجره، جان خود را از دست داده و به درجه شهادت نايل مي‌گردند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/07 لايحه  
1360/08/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/10/21 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-