شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداري فناوري‌هاي نوين آب‌هاي جوي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/05/05 مصوبه هيات وزيران  
1401/07/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1401/08/11 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1401/09/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-