شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تجديد نظر در قيمت واحد بهاي مواد غذايي واحدهاي ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/01 لايحه  
1361/12/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1362/01/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/02/06 نامه استمهال  
1362/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/02/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-