شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 23 آيين نامه اجرايي ماده 17 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/09/15 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1383/10/21 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1383/04/21 تصويبنامه هيئت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-