شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني موضوع ماده (2) قانون نحوه اداره بنياد مسكن و معاملات واحدهاي مسكوني مصوب 1359/12/17

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/01/27 لايحه  
1360/03/23 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 138
1360/04/13 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/04/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/04/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-