شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به ماده (63) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/08/15 طرح  
1400/08/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/08/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 173
1400/09/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/09/24 نامه استمهال  
1400/10/04 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1400/10/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/11/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 34 - 173
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-