شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه تبصره (5) الحاقي به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/06/05 طرح  
1382/08/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/08/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 34 - 156
1382/09/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/09/21 جدول تطبيقي  
1382/09/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1382/10/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-