شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح تبصره (58) قانون بودجه سال 1360

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/16 طرح  
1360/09/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-