شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازة گوشت‌فروشي مصوب 59/4/25 شوراي انقلاب با موازين شرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/11/21 نامه اصناف و احزاب  
1360/12/22 نامه اصناف و احزاب  
1361/02/22 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1359/04/25 لايحه قانوني راجع به محدوديت داشتن مغازه گوشت‌فروشي مصوب 25/ 4/ 59  
1361/08/17 نامه درخواست نظر شرعي شوراي نگهبان توسط سازمان بازرسي كل كشور و جوابيه شورا  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-