شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهلم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/12/25 استفساريه  
1362/12/29 نظر شوراي نگهبان (مشورتي) اصل 140
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1362/11/15 نامه دادگستري جمهوري اسلامي ايران  
1362/11/26 نظر اداره حقوقي دادگستري  
1362/12/03 نامه دادگستري جمهوري اسلامي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-