شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1 و 2 آيين‏نامه تشكيل شركتهاى تعاونى مسافربرى موضوع اجراى قانون احداث ترمينالهاى مسافربرى مصوب 9 /2/ 1359 شوراى انقلاب اسلامى (مصوب 16/ 2/ 1359 شهردارى تهران) با شرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1365/10/10 استعلام دیوان عدالت اداري  
1365/11/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1365/12/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-