شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح چگونگي مصرف (15) ميليارد ريال براي هزينه‌هاي عمراني طرح‌هاي عشايري و (85) ميليارد ريال بقيه وام دريافتي دولت از بانك مركزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/10/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/11/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-