شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح تبصره (2) ماده (91) اصلاحي قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/06 لايحه  
1360/09/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-