شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه خدمت يك‌ماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/08/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-