شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفويض اختيار نماينده شوراي انقلاب به نماينده وزير آموزش و پرورش در شوراي مركزي نهضت سوادآموزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/12 لايحه  
1361/01/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/02/07 نامه استمهال  
1361/02/09 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/02/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-