شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/04/06 لايحه  
1391/12/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1391/12/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1391/12/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1392/03/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1392/03/26 جدول تطبيقي  
1392/03/28 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1392/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1392/04/04 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-