شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح جهش توليد دانش‌بنيان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/04/21 طرح  
1400/10/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/11/11 نامه استمهال  
1400/11/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 110 - 3 - 85 - 60 - 15
1400/12/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/01/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 110 - 3
1401/01/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/02/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 110
1401/02/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله چهار  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-