شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/02/08 لايحه  
1382/10/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/11/08 نامه استمهال  
1382/12/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-