شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 نامه شماره 42/2/200302-1393/3/10 اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقيقات و فناوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/12/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/04/22 گزارش کارشناسی  
1395/05/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/08/24 نامه شوراي نگهبان  
1395/12/17 نامه ديوان عدالت اداري  
1396/03/01 گزارش کارشناسی  
1396/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/31 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-