شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اعاده به خدمت پرسنل ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/29 لايحه  
1360/09/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-