شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1، 1-1، 2-1 و تبصره ذيل آن از مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و بندهاي 3-1، 3-2 و 3-6 از مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/09/25 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/02/15 گزارش کارشناسی  
1395/04/29 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1397/09/06 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-