شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه سند الحاقي (پروتكل) حفاظت از تنوع زيستي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/07/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/08/12 نامه استمهال  
1400/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-