شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2060 مورخ 1373/3/7 سازمان اوقاف و امور خيريه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/08/26 استعلام دیوان عدالت اداري  
1383/01/20 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1384/08/20 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-