شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص بند «ج» تصويب‌نامه شماره 73344/ت 20778ه مورخ 15/12/1377 هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/07/19 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1378/08/05 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1377/11/07 نامه وزارت راه و ترابري  
1377/12/15 تصويب نامه هيات وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-