شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1390/02/28 استفساريه  
1390/02/29 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 135
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-