شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 1/161 مورخ 1372/4/4 وزير مسكن و شهرسازى و شهرسازى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/05/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1375/03/06 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-