شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 170061- 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/09/04 گزارش کارشناسی  
1399/02/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1399/05/14 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-