شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/03 طرح  
1360/05/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/06/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/06/22 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-