شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/05/22 لايحه  
1387/01/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1387/01/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1387/01/27 نامه استمهال  
1387/02/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/02/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1387/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1387/02/15 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-