شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن شكايت سازمانهاي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي بطرفيت وزارت صنايع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/02/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1368/10/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1369/03/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-