شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 8778/7113-201 مورخ 1382/2/21 سازمان امور مالياتي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/12/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1383/01/26 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1383/02/13 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-