شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تأسيس شركت‌هاي سهامي حمل و نقل

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/09/24 لايحه  
1361/12/07 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/12 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-