شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 17 و 8 از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه 1210-1394/8/19 شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/07/28 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/02/02 گزارش کارشناسی  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/10 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-